לכבוד

יוסי

"כלי ונוי Gallery"

הסכם שיתוף פעולה אשר נחתם בתאריך
בין
לבין
להלן ("הלקוח")
 1. "החברה" מתחייבת לאספקת המוצרים הבאים:
  1. תיקון אתר "כלי ונוי" בהתאם לדו"ח הליקויים בלינק הזה
  2. אחסון בתמחור שנתי של האתר תחת שרת ענן איכותי ומהיר ביותר של חברת Couldways
 1. פרטים כלליים
  1. זכויות יוצרים: "הלקוח" מצהיר כי כל החומרים הדיגיטליים שיועברו לטובת בניית האתר שייכים לו ובמידה ו"הלקוח" העביר לחברה תוכן אשר אינו שלו וללא הסכמת יוצרי התוכן – מעשה זה נעשה ללא ידיעת "החברה" ו"הלקוח" נושא באחריות המשפטית המלאה ובקנסות הנלווים על פגיעה בזכויות היוצרים.
  2. לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ובכלל מול "הלקוח" הינם בעירבון מוגבל ועל "הלקוח" לגלות סבלנות מרבית לטובת המשך שיתוף פעולה פורה בין הצדדים.
  3. "החברה" לא תהיה אחראית לתקלות אשר ייגרמו על ידי צד ג' כדוגמת בעיות אחסון, נפילת שרתים וכד' אך תהיה נכונה לעזור בהתאם לזמינותה.
  4. "החברה" לא תהיה אחראית לנזק שייגרם ל"לקוח" כתוצאה משימוש לקוי של "הלקוח" באתר או כתוצאה מאי יכולת "הלקוח" להשתמש בו, לרבות מקרים של רווח והפסד, הפסקת פעילות עסקית או אובדן כספי אחר הנגרם בעקיפין או במישרין באתר.
  5. "החברה" רשאית להכניס את האתר הנדון בהסכם זה לתיק העבודות שלה ובהתאם לכך, לאתר התדמית של "החברה".
  6. כל שינוי של האתר הנדון או ההסכם ייעשו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים בכל פלטפורמה (לרבות Whatsapp והודעות SMS).
 1. תשלום
  1. סך התשלום הינו 2100 שח בכפוף לפירוט התשלום להלן:
   1. תיקון כלל הליקוים "באתר כלי ונוי Gallery" בתעריף 5 שעות עבודה - 1000 שח
   2. אחסון שנתי בהתאם לסעיף 1.2 בתעריף של 100 שח לחודש - חודש מתנה בתשלום מראש לשנה - 1100 שח
 2. כל דרישה נוספת מעבר למפרט הכתוב בהסכם זה תתומחר לפי שעת עבודה בעלות של 200 שח לכל שעה.
 3. מסירת האתר תתבצע בסוף מענה ה"חברה" על כלל דרישות הסכם זה (סעיף 1.1 במלואו). יצויין כי על ה"לקוח" לגלות הבנה ויעילות בקידום מסירת האתר על מנת להשלים את העסקה.
 4. מחצית מהתשלום יועבר לזכות ה"חברה" בתוך יום עסקים מרגע חתימה על הסכם זה והמחצית השניה תועבר בתוך 2 ימי עסקים מרגע השלמת התחייבויות החברה ל"לקוח" כמפורט בסעיף 1
 5. התשלום יועבר דרך אחד משלושת האופנים הבאים:
  1. העברה בנקאית (לרבות כלל אפליקציות התשלום)
  2. תשלום בהמחאה (שיק) - מסירת התשלום הינה על אחריות הלקוח
  3. מזומן - מסירת התשלום הינה על אחריות הלקוח
 6. בהמשך לסעיף 3.5.1, התשלום בהעברה בנקאית יועבר לחשבון הבנק הבא:
  1. על שם "נאור בן שושן"
  2. בנק " לאומי " (מס' 10)
  3. סניף לוד (מס' 937)
  4. חשבון מס': 7174402
 7. לאחר העברת התשלום, תונפק ל"לקוח" קבלה למייל.
 8. במידה ולאחר אישור העסקה והחתימה על חוזה זה, "הלקוח" יבקש לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, "החברה" תגיש "ללקוח" חשבונית עסקה על סך שעות העבודה שהושקעו על פיתוח האתר עד לאותה נקודה. בסמכותה הבלעדית של "החברה" לקבוע את סך שעות העבודה שהושקעו ולגבות בהתאם לתעריף שעת העבודה שהוצהרה בסעיף 4.3.
 9. במידה ו"החברה" תבטל מכל סיבה שהיא את תהליך בניית האתר בתוך פרק זמן האספקה אשר התחייבה ל"לקוח", ה"לקוח" יקבל שיפוי יחסי של הסכום אשר הוסכם בחתימת החוזה. השיפוי יקבע בהסכמת שני הצדדים.
חתימת הלקוח: