לכבוד

דני נוריאל

"מועדון משקיעי-העל בישראל"

הסכם עבודה אשר נחתם בתאריך
לבין
להלן ("הלקוח")
 1. "החברה" מתחייבת לאספקת המוצרים הבאים:
  1. הקמת אתר בעיצוב מינימליסטי וחדשני על פי הפירוט הבא:
   1. דף בית
   2. דף המיזמים ב3 תצורות המותאמות ל3 סוגי המשתמשים - משתמש כשיר, לא כשיר ומשתמש לא מחובר.
   3. דף מיזם בודד
   4. דף מי אנחנו
   5. דף ממליצים
   6. דף אזור אישי
   7. דף שיתופי פעולה
   8. פאנל ניהול הכולל טבלה מקצועית המאפשר עריכה, מחיקה והוספת משתמשים ידנית. הטבלה תתעדכן דינמית בהתאם למשתמשים הרשומים לאתר. נוסף על כך, הטבלה תכיל טופס הוספת "תמצית לקוח" לאיפיון לקוח בודד וטופס דוחות שיחה וטבלה פנימית המרכזת את דוחות השיחה לאותו משתמש.
   9. כל האמור לעיל יבוצע בכפוף לקובץ האקסל הבא ולקובץ הוורד הבא אשר סופקו על ידי הלקוח
   10. ה"חברה" אינה מתחייבת לאספקת הסעיפים הבאים אשר צוינו בקבצים מסעיף הקודם:
    1. העמודות "זמן כניסה אחרון", "מספר כניסות", "כפתור גיבוי נתונים" (נתוני האתר מגובים ע"י האחסון מדי יום), "לא ניתן להירשם פעמים עם אותו מספר טלפון", "שם הנרשם ושם הממליץ לא אותו שם"
    2. הוספת או הורדת מיזמים - ניתן לבצע פעולה מורכבת זאת בתעריף שעתי נפרד (סעיף 3.4).
 1. פרטים כלליים
  1. זכויות יוצרים: "הלקוח" מצהיר כי כל החומרים הדיגיטליים שיועברו לטובת בניית האתר שייכים לו ובמידה ו"הלקוח" העביר לחברה תוכן אשר אינו שלו וללא הסכמת יוצרי התוכן – מעשה זה נעשה ללא ידיעת "החברה" ו"הלקוח" נושא באחריות המשפטית המלאה ובקנסות הנלווים על פגיעה בזכויות היוצרים. יצויין, כי על אחריות ה"לקוח" לדאוג ע"פ חוק לדף מדיניות פרטיות/תנאי שימוש באתר וה"חברה" לא תיקח שום אחריות משפטית על השלכות אשר עלולות להתרחש כתוצאה מהפרה של תנאי זה.
  2. לוחות הזמנים הקבועים בהסכם זה ובכלל מול "הלקוח" הינם בעירבון מוגבל ועל "הלקוח" לגלות סבלנות מרבית לטובת המשך שיתוף פעולה פורה בין הצדדים.
  3. "החברה" לא תהיה אחראית לתקלות אשר ייגרמו על ידי צד ג' כדוגמת בעיות אחסון, נפילת שרתים וכד' אך תהיה נכונה לעזור בהתאם לזמינותה.
  4. "החברה" לא תהיה אחראית לנזק שייגרם ל"לקוח" כתוצאה משימוש לקוי של "הלקוח" באתר או כתוצאה מאי יכולת "הלקוח" להשתמש בו, לרבות מקרים של רווח והפסד, הפסקת פעילות עסקית או אובדן כספי אחר הנגרם בעקיפין או במישרין באתר.
  5. ל"חברה" הסמכות להוסיף שורת קרדיט בתחתית האתר.
  6. "החברה" רשאית להכניס את האתר הנדון בהסכם זה לתיק העבודות שלה ובהתאם לכך, לאתר התדמית של "החברה".
  7. כל שינוי של האתר הנדון או ההסכם אשר לא מפורטים בהסכם זה ייעשו בכתב בלבד ובחתימת שני הצדדים בכל פלטפורמה (לרבות whatsapp והודעות SMS).
 1. תשלום
  1. סך התשלום הינו 9,000 שח ע"פ פירוט התשלום להלן:
   1. עיצוב UI/UX מתקדם: 2000 שח
   2. הקמת האתר בכפוף לפרטי סעיף 1: 6000 שח
   3. פיתוח בהתאמה אישית של כפתורים לייצוא טבלת המשתמשים וטבלת דוחות השיחה לקובץ אקסל: 1000 שח
   4. תמיכה בתקלות באתר לשלושה חודשים מיום מסירת האתר. יצוין כי התמיכה הינה בתקלות אשר אינן קשורות לתפעול לקוי של האתר ע"י מנהל האתר או מי מטעמו.
   5. שיווק דיגיטלי: -לא נבחר-
 2. המחיר אינו כולל הקמת דומיין חדש. ה"חברה" תהיה נכונה לעזור ככל שיידרש בהקמת דומיין חדש לאתר ותפעולו. התשלום השנתי (50-60 שח בשנה) לדומיין יוטל על ה"לקוח".
 3. המחיר אינו כולל דמי אחסון ותחזוקה. ה"חברה" מציעה דמי אחסון ותחזוקת האתר בעלות של 300 שח לחודש. ניתן לרכוש אחסון ותחזוקה שנתיים בעלות של 3300 שח (חודש מתנה). מבצע זה הינו בעל שימוש בודד לכל "לקוח". ניתן לשלם בהוראת קבע.
 4. כל דרישה נוספת מעבר למפרט הכתוב בהסכם זה תתומחר לפי שעת עבודה בעלות של 200 שח לכל שעה.
 5. מסירת האתר תתבצע בסוף מענה ה"חברה" על כלל דרישות הסכם זה (סעיף 1 במלואו). יצויין כי על ה"לקוח" לגלות הבנה ויעילות בקידום מסירת האתר על מנת להשלים את העסקה.
 6. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מקדמה על סכום של 2000 שח תועבר לזכות ה"חברה" בתוך יום עסקים מרגע חתימה על הסכם זה.
 7. יתרת התשלום תועבר לזכות ה"חברה" בתוך 2 ימי עסקים מרגע מסירת האתר ל"לקוח".
 8. התשלום יתבצע באחד משלושת האופנים הבאים:
  1. העברה בנקאית (לרבות כלל אפליקציות התשלום)
  2. מזומן - מסירת התשלום הינה על אחריות ה"לקוח"
  3. בדף תשלום ייעודי לסליקת אשראי
 9. התשלום בהעברה בנקאית יועבר לחשבון הבנק הבא:
  1. על שם "נאור בן שושן"
  2. בנק " לאומי " (מס' 10)
  3. סניף לוד (מס' 937)
  4. חשבון מס': 7174402
 10. לאחר העברת התשלום, תונפק ל"לקוח" קבלה ירוקה למייל.
 11. במידה ולאחר אישור העסקה והחתימה על חוזה זה, "הלקוח" יבקש לבטל את ההסכם מכל סיבה שהיא, "החברה" תגיש "ללקוח" חשבונית עסקה על סך שעות העבודה שהושקעו על פיתוח האתר עד לאותה נקודה ומחובת ה"לקוח" להיענות לסך השעות הנקובות ולפצות בהתאם. בסמכותה הבלעדית של "החברה" לקבוע את סך שעות העבודה שהושקעו ולגבות בהתאם לתעריף שעת העבודה שהוצהרה בסעיף 3.4.
 12. במידה ו"החברה" תבטל מכל סיבה שהיא את תהליך בניית האתר בתוך פרק זמן האספקה אשר התחייבה ל"לקוח", ה"לקוח" יקבל שיפוי יחסי של הסכום אשר הוסכם בחתימת החוזה. השיפוי יקבע בהסכמת שני הצדדים.
 13. יצויין כי סוכם על ידי שני הצדדים שבמידה והעבודה לא תושלם, ה"חברה" יעביר לזכות ה"לקוח" סכום של 1000 שח מתוך המקדמה אשר שולמה. סכום אשר יועד למפתח חיצוני לטובת יצירת כפתורי ייצוא הטבלאות לקבצי האקסל (סעיף 3.1.3)
חתימת ה"לקוח":